خطاها در اکسل

بسیار پیش می آید که اجرای فرمول ها در اکسل با خطا مواجه میشود، در این موارد مقدار سلول به جای حاصل فرمول برابر با خطا قرار داده میشود. خطاها در اکسل انواع مختلفی دارند، در اکسل با توجه به نوع خطا میتوان علت آن را متوجه شد و به این ترتیب برای رفع خطاها در اکسل اقدام نمود.

در این مقاله قصد داریم در مورد انواع خطاها در اکسل، منشا بروز آنها و روش رفع آنها صحبت کنیم.

خطاها در اکسل

انواع خطاها در اکسل

گام اول در رفع خطاها در اکسل شناخت انواع آنها و علت بروز خطاها میباشد، نمودار زیر انواع خطاها در اکسل را ترسیم میکند، در ادامه هریک از خطاها مورد بررسی قرار میگیرد.

در شناسایی عامل خطاها در اکسل همیشه این احتمال را در نظر بگیرید که ممکن است فایل اکسل مورد استفاده دارای ماکرویی (کد نویسی ویژوال بیسیک در اکسل) باشد که خطای مورد نظر را در سلول مورد بررسی قرار داده باشد.

انواع خطاها در اکسل

خطای !Ref# در اکسل

این خطا هنگاهی رخ میدهد که ارجاع به سلول اشتباه باشد. مثلاً ممکن است در فرمول نویسی در اکسل آدرس سلولی داده شود که وجود ندارد یا در جریان کپی فرمول ها از جایی به جای دیگر از بین رفته باشد، و یا ممکن است به صورت اشتباهی سلول های استفاده شده توسط فرمول ها پاک شوند.

در این حالت آدرس سلول پیدا نشده به صورت !Ref# در میاید که کاربر باید نسبت به اطلاح آن اقدام نماید.

خطاها در اکسل

خطای ?Name# در اکسل

خطای ?Name# در اکسل هنگامی رخ میدهد که اکسل نتواند Text به کار رفته در فرمول را تشخیص دهد، با روش نامگذاری محدوده ها در اکسل قبلاً آشنا شدیم، در فرمول نویسی ها در اکسل میتوان به جای نام متعارف سلول ها از نام دلخواه برای اشاره به هر سلول استفاده نمود، در اینصورت اگر اکسل نتواند نام بکار رفته در فرمول را شناسایی کند این خطا اتفاق می افتد.

ممکن است Text استفاده شده در فرمول یک رشته متنی (Text String) باشد، که در این صورت حتماً باید درون علامت کوتیشن (Double Quotation) قرار گیرد.

در موارد زیر هم اکسل با خطای ?Name# مواجه میشود:

 • ممکن است کاربر در درج نام اختصاص داده شده به سلول خطای تایپی داشته باشد.
 • ممکن است در ارجاع به آدرس سلولی در شیت دیگر، نام شیت مرجع درون کوتیشن (Single Quotation) قرار نگرفته باشد.
 • ممکن است کاربر نام تابعی را اشتباه نوشته باشد.
 • ممکن است از تابعی استفاده شده باشد که در آن فایل اکسل تعریف نشده باشد (هنگام استفاده از توابع تعریف شده توسط کاربر (User-Defined Functions – UDF) به این نکته توجه نمایید.)

خطای !Value#  در اکسل

خطای !Value#  در اکسل در موارد زیر اتفاق میافتد:

 • در فرمول نویسی در اکسل از سلولی استفاده شده که محتوای آن عدد نیست و بر روی آن عملیات ریاضی انجام شده
 • یکی از توابع ریاضی استفاده شده در فرمول نویسی داراری آرگومانی غیر عددی میباشد.

دقت کنید، اینکه محتوای سلول عدد باشد برای عدد بودن آن سلول کافی نیست بلکه نوع سلول مورد نظر نباید نوع غیر عددی باشد، در اکسل شما میتوانید یک سلول حاوی عدد را از نوع سلول متنی تعریف کنید.

خطاها در اکسل

خطای !Null# در اکسل

با این خطا در مقاله ی نامگذاری محدود های در اکسل آشنا شدیم، خطای !Null# در اکسل هنگامی اتفاق میافتد که سطر و ستون انتخاب شده دارای تقاطع نباشند.

خطای !۰/Div # در اکسل

خطای !۰/Div # در اکسل هنگاهی اتفاق میافتد که یک عدد یا سلول محتوی عدد، بر عدد صفر و یا یک سلول خالی تقسیم شود.

خطاها در اکسل

خطای N/A# در اکسل

خطای N/A# در اکسل در موارد زیر اتفاق میافتد:

 • در مواردی که داده گم شده است (Data is Missing).
 • در توابع مرجع و جستجو (Reference Functions) در صورتی که مقدار مورد جستجو در مرجع مورد نظر یافت نشود این خطا نمایش داده میشود، در آینده در مورد توابع VLOOKUP و HLOOKUP به تفصیل صحبت خواهیم نمود.
 • در صورتی که یک یا چند آرگومان اجباری یک تابع در اکسل حذف شوند و یا در صورتی که در فرمول نویسی در اکسل از تابعی استفاده شود که وجود ندارد.

خطای !Num# در اکسل

خطای !Num# در اکسل هنگامی رخ میدهد که ماحصل یک فرمول عددی باشد که خارج از محدوده اعداد مورد قبول در اکسل باشد، این عدد میتواند عددی بسیار بزرگ و یا عددی بسیار کوچک باشد. یا ممکن است کاربر در فرمول نویسی در اکسل از تابعی استفاده کرده باشد که ایجاد حلقه مینماید و در اینصورت اکسل نمیتواند به یک پاسخ دست یابد. علاوه بر موارد فوق اگر کاربر بجای آرگومان یک تابع که باید عدد باشد آرگومانی غیر قابل قبول قرار دهد ممکن است این خطا رخ دهد.

بازه ی اعداد مورد قبول در اکسل از عدد منفی ۱۰ به توان ۳۰۷ (۳۰۷^۱۰-) الی مثبت ۱۰ به توان ۳۰۷ (۳۰۷^۱۰) میباشد.

خطای Circular# در اکسل

خطای Circular# در اکسل هنگامی روی میدهد که در فرمول نویسی برای یک سلول اکسل به آدرس همان سلول اشاره شده باشد، مثلاً شما در یک سلول فرمولی بنویسید که مقدار همان سلول را با یک عدد ثابت جمع نماید. به صورت پیشفرض انجام این کار در اکسل مجاز نیست اما برای انجام اینگونه عملیات در اکسل یا در واقع ایجاد حلقه در اکسل راهی وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

خطای ##### در اکسل

در بسیاری از موارد خطای ##### در اکسل در واقع یک خطا نیست، ولی به دلیل فرمت آن، به عنوان یک خطا دسته بندی شده است، این خطا هنگامی اتفاق میافتد که عرض یک سلول برای نشان دادن تمام ارقام عدد نوشته شده درون آن سلول کافی نباشد. در اینصورت تنها کافیست عرض ستون مورد نظر را افزایش دهید یا از فونت کوچکتری برای نمایش عدد استفاده نمایید.

البته اگر داده های تاریخ و زمان به صورت اعداد منفی وارد شوند هم این خطا اتفاق میافتد که لازم است حتماً اطلاح گردد.

خطاها در اکسل

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

۶ نظر

 1. مرادی

  سلام . در اکسل هرچه تقسیم میکنم اشتباه انجام مید هد اما به ضرب و جمع و علامت های دیگر را درست انجام می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید؟