دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۲ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۲ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی دومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل معرفی مفهوم پروژه، مفهوم ماژول، انواع ماژول، روش تعریف ماژول، تعریف و مفهوم پروسیژرها، انواع پروسیژر ها و ایجاد پروسیژرها میپردازد، همچنین در این دوره با […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۱ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۱ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی اولین سری از دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل میباشد که شامل معرفی ماکرو نویسی، کاربرد ماکرو نویسی در اکسل، آشنایی با محیط VBE، یادگیری روش ضبط ماکرو ها، تنظیمات Macro Security و همچنین آموزش روش های اجرای ماکرو ها […]

ادامه مطلب