توابع اطلاعات در اکسل

در مقاله ی فرمول نویسی در اکسل، با اصول نگارش فرمول ها و ساختمان فرمول و اجزای فرمول در اکسل آشنا شدیم، همچنین در این مقاله توابع موجود در اکسل را دسته بندی کردیم. توابع اطلاعات یا گزارش گیری در اکسل (Information Functions) از جمله توابع عمومی اکسل محسوب میشوند که تمام کاربران اکسل به آنها احتیاج دارند، رسالت اصلی این نوع توابع، اطلاع از وضعیت سلول ها و فایل اکسل میباشد که در ادامه به آن پرداخته میشود. با توجه به کاربرد وسیع این توابع در رفع اشکال فایل های اکسل یادگیری آنها به افراد در تمامی تخصص ها توصیه میشود.

اکیداً توصیه میشود پیش از مطالعه ی این نوشته، مقاله ی فرمول نویسی در اکسل را به منظور آشنایی با ساختمان و اجزای فرمول ها و همچنین آشنایی با انواع آرگومان ها و عملگرها در اکسل مطالعه نمایید.

توابع اطلاعات در اکسل

تعریف و دسته بندی توابع اطلاعات در اکسل

توابع اطلاعات در اکسل و یا Information Functions در واقع ابزارهای گزارش گیری از وضعیت سلول ها میباشند، در بانک های اطلاعاتی و در رفع اشکال فایل های اکسل، توابع اطلاعات بسیار کاربرد دارند. با استفاده از این توابع میتوان به محتوای سلول ها و یا به اطلاعاتی مفید در مورد آنها پی برد و یا میتوان از نوع خطای رخ داده در سلول با خبر شد. شکل زیر توابع اطلاعات در اکسل را به سه دسته تقسیم میکند، توابع مربوط به “بدست آوردن اطلاعات” و “توابع دیگر” در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند و در مقاله ی بعدی به معرفی توابع “بررسی محتوای سلول ها” پرداخته میشود.

توابع اطلاعات و گزارش گیری در اکسل
توابع بدست آوردن اطلاعات در اکسل

این دسته از توابع اطلاعات در اکسل برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد سلول ها، شیت ها و نوع خطاها مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه توابع موجود در این دسته بندی معرفی میشوند.

تابع CELL در اکسل

از تابع CELL برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد یک سلول استفاده میگردد. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

CELL (info_type, [reference])

آرگومان اول این تابع تعیین میکند که چه نوع اطلاعاتی مد نظر کاربر میباشد و آرگومان دوم سلولی که این اطلاعات را در مورد آن احتیاج داریم مشخص میکند، آرگومان دوم اختیاری است و در صورت خالی بودن، آخرین سلولی که تغییر در آن اتفاق افتاده است ملاک بررسی قرار داده میشود.

آرگومان اول یک داده ی متنی میباشد که نوع اطلاعات مورد نیاز را تعیین میکند، جدول زیر گزینه های موجود برای این آرگومان را توضیح میدهد:

تابع CELL در اکسل

در مورد ۶ جدول فوق، گفته شد که خروجی تابع برابر با یک داده ی متنی میباشد که فرمت عددی سلول Reference را نشان میدهد. جدول زیر داده ی متنی معادل با هر فرمت عددی را نمایش میدهد:

خروجی تابع CELL در اکسل

تابع ERROR.TYPE در اکسل

تابع ERROR.TYPE یک آرگومان دارد و Syntax آن به صورت زیر است:

ERROR.TYPE (error_val)

خروجی این تابع عددی متناظر با نوع خطا آرگومان این تابع میباشد، در صورتی که آرگومان این تابع خطا نباشد خروجی تابع ERROR.TYPE خطای N/A# خواهد بود. از این تابع میتوان برای تشخیص نوع خطاها و تصمیم گیری بر اساس آن استفاده نمود و یا اینکه مثلاً با استفاده از یک ساختار IF برای هر نوع خطا یک رشته متنی در نظر بگیرید که به کاربر توضیح دهد چه چیزی را باید اصلاح کند.

جدول زیر نوع خطاها و عدد خروجی معادل آنها در تابع ERROR.TYPE را نمایش میدهد:

تابع ERROR.TYPE در اکسل

برای آشنایی با انواع خطا ها و دلیل بروز آنها در اکسل مقاله ی “خطا در اکسل” را مطالعه نمایید.

تابع TYPE در اکسل

از این تابع برای بدست آوردن نوع داده استفاده میشود، سینتکس تابع TYPE به صورت زیر است:

TYPE (value)

آرگومان value میتواند هر نوع داده ی معتبر در اکسل و یا آدرس یک محدوده از اکسل باشد که با توجه به نوع آن و طبق جدول زیر خروجی تابع TYPE تعیین میگردد.

تابع TYPE در اکسل

توابع اطلاعات در اکسل

تابع SHEET در اکسل

تابع SHEET در اکسل شماره شیت سلول مرجع را ارائه میدهد، “شماره شیت” یعنی اینکه شیت مورد نظر چندمین شیت در مجموعه شیت های موجود میباشد. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

SHEET (value)

آرگومان این تابع اختیاری است و در صورت خالی بودن آرگومان، خروجی تابع برابر با شماره شیت سلولی است که فرمول در آن نوشته شده است. آرگومان این تابع میتواند نام یک سلول از اکسل، نام یک جدول و یا نام یک شیت باشد.

  • شیت شامل تمام انواع شیت های اکسل مانند Chart Sheet، Macro Sheet، Dialog Sheet و Worksheet میشود و شیت های Visible، Hidden و Very Hidden را در بر میگیرد.
  • اگر آرگومان تابع SHEET یک آرگومان معتبر نباشد، خروجی تابع خطای !REF# خواهد بود.
  • اگر آرگومان تابع نام یک شیت نا معتبر (مثلاً نوشتن نام اشتباه یا نوشتن نام شیتی که وجود ندارد) باشد، خروجی تابع خطای N/A# خواهد بود.

تابع SHEETS در اکسل

از این تابع برای بدست آوردن تعداد شیت ها استفاده میگردد. سینتکس تابع SHEETS به صورت زیر است:

SHEETS (reference)

تنها آرگومان این تابع نام فایل اکسلی است که میخواهیم تعداد شیت آن را بدانیم. آرگومان این تابع اختیاری است و در صورت نادیده گرفته شدن خروجی تابع برابر با تعداد شیت های فایل اکسلی هست که فرمول در آن نوشته شده است.

  • شیت شامل تمام انواع شیت های اکسل مانند Chart Sheet، Macro Sheet، Dialog Sheet و Worksheet میشود و شیت های Visible، Hidden و Very Hidden را در بر میگیرد.
  • اگر آرگومان تابع SHEETS یک آرگومان معتبر نباشد، خروجی تابع خطای !REF# خواهد بود.

تابع INFO در اکسل

این تابع برای بدست آوردن اطلاعات در مورد فایل اکسلی که فرمول در آن نوشته شده است کاربرد دارد، سینتکس این تابع به صورت زیر است:

INFO (type_text)

این تابع تنها یک آرگومان دارد، این آرگومان تعیین میکند که چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز شماست و خروجی تابع چیست. جدول زیر آرگومان تابع INFO را به همراه خروجی معادل آن نمایش میدهد:.

تابع INFO در اکسل

توابع اطلاعات در اکسل

توابع دیگر اطلاعات در اکسل

تابع NA در اکسل

این تابع یک تابع بدون آرگومان میباشد و خطای N/A# را نمایش میدهد. نمایش این خطا برای کاربر به معنی “هیچ داده ای موجود نیست (No Value is Available)” میباشد. در فرمول نویسی ها گاهی میتوان بجای خالی گذاشتن سلول ها این خطا را استفاده کرد تا کاربر گمان نکند که سلول اشتباهاً خالی مانده. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

NA ( )

تابع N در اکسل

این تابع یک آرگومان دریافت میکند و عدد معادل آن آرگومان را به عنوان خروجی میدهد:

  • اگر آرگومان این تابع یک عدد باشد، خروجی تابع همان عدد است.
  • اگر آرگومان ورودی تابع تاریخ یا ساعت باشد، خروجی تابع N عدد معادل با آن تاریخ و ساعت میباشد.
  • اگر ورودی تابع داده ی منطقی True یا False باشد، خروجی تابع ۱ یا صفر است.
  • اگر آرگومان ورودی تابع یک خطا باشد، خروجی تابع هم همان خطا خواهد بود.
  • در مواردی غیر از موارد فوق، خروجی تابع N عدد صفر است.

سینتکس این تابع به صورت زیر است:

N (value)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید؟