عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۱ از ۵

مدرس دوره: حامد قدیمی

این دوره آموزشی اولین سری از دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل میباشد که شامل معرفی ماکرو نویسی، کاربرد ماکرو نویسی در اکسل، آشنایی با محیط VBE، یادگیری روش ضبط ماکرو ها، تنظیمات Macro Security و همچنین آموزش روش های اجرای ماکرو ها و ذخیره فایل های حاوی ماکرو میباشد. این دوره آموزشی فصل های اول و دوم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” را پوشش میدهد.

برای خرید دوره آموزشی ماکرو نویسی دراکسل با کلیک بر روی این خط وارد صفحه اختصاصی Excelpro در سایت فرانش شوید و دوره را خریداری کنید.

در فایل تصویری زیر محتوای دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل توضیح داده میشود.

در فایل تصویری زیر مطالب آموزشی دوره شماره ۱ از ۵ توضیح داده میشود.

حاصل دوره شماره ۱:

آشنایی با ماکرو نویسی، محیط VBE و رئش ضبط و ذخیره ماکرو ها

سرفصل های دوره شماره ۱:

 • آشنایی با کاربرد ماکرو نویسی در اکسل
 • معرفی زبان برنامه نویسی VB و VBA
 • آشنایی با محیط VBE
 • فعال کردن Developer Tab
 • آشنایی با منوها، پنجره ها، Toolbarهای VBE
 • آشنایی با کاربرد ضبط ماکرو
 • تنظیمات ضبط ماکرو و اصول نامگذاری ماکروها
 • روش های اجرای ماکرو های ضبط شده
 • روش ایجاد فایل  PERSONAL.XLSB
 • ذخیره ماکرو ها همراه فایل اکسل به صورت Macro-Enabled WorkbookExport
 • Import کردن ماژول ه
 • اتنظیمات Macro Security

دیدگاهتان را بنویسید؟