عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۲ از ۵

مدرس دوره: حامد قدیمی

این دوره آموزشی دومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل معرفی مفهوم پروژه، مفهوم ماژول، انواع ماژول، روش تعریف ماژول، تعریف و مفهوم پروسیژرها، انواع پروسیژر ها و ایجاد پروسیژرها میپردازد، همچنین در این دوره با مفاهیم Object، برنامه نویسی شی گرا، Method و Properties آشنا میشویم و اشیا Range، Worksheet و Workbook را معرفی میکنیم. این دوره آموزشی فصل های سوم و چهارم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” را پوشش میدهد.

برای خرید دوره آموزشی ماکرو نویسی دراکسل با کلیک بر روی این خط وارد صفحه اختصاصی Excelpro در سایت فرانش شوید و دوره را خریداری کنید.

در فایل تصویری زیر محتوای دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل توضیح داده میشود.

در فایل تصویری زیر مطالب آموزشی دوره شماره ۲ از ۵ توضیح داده میشود.

حاصل دوره شماره ۲:

آشنایی با ماژول، ایجاد ماژول، آشنایی با پروسیژر و ایجاد پروسیژر و آشنایی با Object و برنامه نویسی شی گرا

سرفصل های دوره شماره ۲:

 • آشنایی با مفهوم Project
 • آشنایی با Module و انواع ماژول ها شامل Standard Module و Object Module
 • معرفی انواع و کاربرد Object Module ها، معرفی User-Form Code Window و پنجره های کد نویسی Sheets و Workbook
 • ایجاد و تغییر نام ماژول ها یا Standard Module
 • معرفی انواع پروسیژرها، حوزه اعتبار پروسیژرها، پروسیژر های Public و Private، تغییر نام پروسیژرها، کاربرد پروسیژر Function،
 • روش تعریف آرگومان برای پروسیژرها
 • فراخوانی پروسیژرها در یکدیگر و ایجاد ارتباط بین پروسیژرها
 • آشنایی مفهوم برنامه نویسی شی گرا Object Oriented programming
 • آشنایی با مفهوم شی یا Object در برنامه نویسی
 • آشنایی با Method، Properties و Event
 • آشنایی با اشیا Range، Worksheet و Workbook
 • روش استفاده از پنجره Object Browser
 • آشنایی با مفهوم Container و Object Hierarchy

دیدگاهتان را بنویسید؟