دوره آموزش تصویری انجام حرفه ای تنظیمات سلول ها در اکسل

عنوان دوره: انجام حرفه ای تنظیمات سلول ها در اکسل مدرس دوره: حامد قدیمی یکی از پایه ای ترین مهارت ها در استفاده از اکسل روش ویرایش ظاهر سلول ها و تغییر فرمت آنها میباشد. در تهیه گزارشات و داشبوردها و همچنین در تهیه فرم ها در اکسل آشنا بودن با روش و اصول فرمت سلول […]

ادامه مطلب