دوره آموزش تصویری اصول و ابزارهای فرمول نویسی در اکسل

عنوان دوره: اصول و ابزارهای فرمول نویسی در اکسل مدرس دوره: حامد قدیمی در دوره آموزشی اصول و ابزارهای فرمول نویسی در اکسل ابتدا با اصول و اساس فرمول نویسی در اکسل شامل ساختار فرمول ها، انواع آرگومان ها، انواع داده ها، انواع توابع، نحوه استفاده از Insert Function، نحوه تغییر Separator، و روش آدرس […]

ادامه مطلب