Excel Data Analysis for Dummies :عنوان کتاب

زبان کتاب: انگلیسی

نویسنده: Stephen L.Nelson

توضیحات: کتاب Excel Data Analysis For Dummies کتابی مفید برای یادگیری اصول آنالیز داده ها در اکسل میباشد، فصل اول این کتاب به معرفی جدول در اکسل و نحوه ورود اطلاعات به اکسل پرداخته است، در فصل دوم این کتاب نمودار ها و جداول محوری (Pivot Tables & Pivot Charts) بررسی شده اند. در فصل های بعدی این کتاب عناوینی مانند توابع مختص بانک های اطلاعاتی و توابع آماری، و برخی عناوین کاربردی دیگر مورد بحث قرار گفته است. خواندن این کتاب به تمامی افرادی که در کار خود با بانک های اطلاعاتی سر و کار دارند توصیه میگردد، البته لازم به ذکر است درک مطالب ذکر شده در کتاب Excel Data Analysis For Dummies نیاز به دانش مقدماتی و عمومی اکسل دارد و برای افرادی که یادگیری اکسل را تازه شروع کرده اند مناسب نیست.

فایل PDF این کتاب به راحتی قابل دسترسی میباشد، عبارت Excel Data Analysis For Dummies را جستجو نمایید و کتاب را از سایت های مجاز دانلود کنید.

Excel Data Analysis for Dummies

دیدگاهتان را بنویسید؟