عنوان کتاب: Excel 2010 for Dummies

زبان کتاب: انگلیسی

نویسنده: Greg Harvey

توضیحات: در این کتاب سعی شده به زبان ساده اکسل درس داده شود، خواندن این کتاب برای افرادی که آشنایی بسیار اندکی با اکسل دارند و درصدد یادگیری بیشتر میباشند مفید است. این کتاب در شش بخش و پانزده فصل ارائه شده، پس از مطالعه ی این کتاب آشنایی بسیار خوبی با اکسل خواهیم داشت، و یاد میگیریم فایل های اکسل خود را ایجاد و ویرایش نماییم، همینطور در این کتاب با ابزارهای آنالیز داده ها در اکسل و روش رسم انوع نمودار آشنا میشویم. نکته ی دیگر اینکه در این کتاب فصلی به جداول Pivot اختصاص داده شده که با مطالعه ی این فصل میتوان درک خوبی از منطق این نمودارها بدست آورد.

 Excel for Dummies is a perfect book to start learning Excel, this book includes basic Excel education and how to do’s in six different sections, reading of this book is recommended to Excel learners who are going to get familiar with basic concepts, please download Excel for Dummies book for Excel 2010 by clicking on below Link

نسخه PDF این کتاب به راحتی قابل دستیابی است، عبارت Excel 2010 for Dummies را جستجو نمایید و کتاب را  از سایت های مربوطه دانلود کنید.

Excel 2010 for Dummies

دیدگاهتان را بنویسید؟