توابع آماری در اکسل – قسمت سوم

به منظور بررسی توابع آماری کاربردی تر و عموی تر در اکسل سه مقاله در پایگاه دانش سایت اکسل پرو قرار گرفته است، مقاله ی پیش رو سومین مقاله میباشد. در این مقاله به بررسی توابع آماری مربوط به محاسبه ماکزیمم و مینیمم و توابعی از این دست پرداخته میشود، مقاله ی اول توابع مختص میانگین گیری از داده های عددی را پوشش داده است و در مقاله ی دوم توابع مربوط به شمارش داده ها و سلول ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

توابع آماری در اکسل

دسته بندی توابع آماری در اکسل

شکل زیر، به عنوان یادآوری،  تمام توابع آماری در اکسل را نمایش میدهد، در این شکل نشان داده شده است که کدام توابع در کدام مقاله بررسی میشود:

فهرست توابع آماری در اکسل

توابع آماری رتبه بندی داده ها در اکسل

در این بخش به معرفی توابع رتبه بندی داده ها مانند توابع بدست آوردن بیشینه و کمینه ی یک سری عدد میپردازیم، این دسته از توابع جزء توابع آماری در اکسل محسوب میشوند.

توابع MAX و MIN در اکسل

از توابع MAX و MIN به ترتیب برای بدست آوردن ماکزیمم و مینیمم یک سری عدد استفاده میگردد. سینتکس این توابع مانند زیر است:

MAX (number1, [number2] …)

تعداد آرگومان های این تابع تا ۲۵۵ میتواند باشد، آرگومان ها میتوانند عدد، نام سلول ها، آرایه و یا آدرس سلول های حاوی اعداد باشند، همینطور عبارات منطقی و متن هایی که نماینده عدد هستند هم میتوانند جزء آرگومان های این توابع باشند.

 • اگر آرگومانی آرایه یا آدرس سلول باشد، تنها اعضای این آرایه یا سلول که عدد هستند در محاسبه میانگین دخیل میباشند و از خانه های خالی و داده های منطقی و متن ها صرفه نظر میشود.
 • اگر هیچیک از آرگومان ها عدد نباشد خروجی تابع برابر صفر خواهد بود.
 • آرگومان هایی که پیام خطا باشند و یا متونی باشند که با اعداد جایگزین نشوند منجر به خطا بودن خروجی این توابع میشوند

توابع MAXA و MINA در اکسل

این توابع دقیقاً مانند توابع MAX و MIN عمل میکنند با این تفاوت که اگر آرگومان این توابع آدرس سلول باشد و در آن سلول یک مقدار منطقی یا متن قابل جایگزین شدن با عدد نوشته شده باشد آنگاه سلول فوق در محاسبه ی ماکزیمم و مینیمم به حساب خواهد آمد. در حالی که در توابع MAX و MIN در صورت بروز چنین حالتی از آن سلول ها صرفنظر میشود. سینتکس این توابع به صورت زیر است:

MAXA (value1, [value2] …)

توابع آماری در اکسل

توابع LARGE و SMALL در اکسل

از توابع MAX و MIN برای بدست آوردن کوچکترین و بزرگترین اعداد در یک مجموعه استفاده کردیم، حال اگر نیاز به بدست آوردن دومین عدد بزرگ مجموعه داشته باشیم یا در کل بخواهیم k امین عدد بزرگ یا کوچک یک مجموعه از اعداد را بدست بیاوریم میتوانیم از توابع LARGE و SMALL استفاده نماییم. سینتکس این توابع به صورت زیر است:

LARGE (array, k)

آرگومان اول، آرایه یا محدوده ای از سلول های حاوی عدد هستند که میخواهیم k امین عدد بزرگ را در آن بدست آوریم و آرگومان دوم رتبه مورد نظر برای آن عدد است. با توجه به این توضیحات:

LARGE (range1, 1) =MAX (range1)

 

اگر آرایه یا محدوده ی آرگومان اول خالی باشد و یا در صورتی که آرگومان دوم عدد صفر یا کمتر از صفر و یا عددی بزرگتر از تعداد کل اعداد مجموعه باشد، خروجی تابع خطای !NUM# خواهد بود.

تابع MEDIAN در اکسل

تابع MEDIAN برای بدست آوردن عدد وسط یک مجموعه اعداد مورد استفاده قرار میگیرد. عدد وسط یک مجموعه از اعداد عددی است که نصف اعداد مجموعه از آن کوچکتر و نصف دیگر اعداد مجموعه از آن بزرگتر هستند، این مفهوم کاملاً با مفهوم میانگین متفاوت است و به هیچ وجه نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. مثلاً در مورد مجموعه اعداد ۱۰۰۰، ۵۰ و ۳ عدد وسط عدد ۵۰ میباشد که خروجی تابع MEDIAN است حال آنکه میانگین این اعداد ۳۵۱ است. سینتکس (Syntax) تابع MEDIAN در اکسل به صورت زیر است:

MEDIAN (number1, [number2], …)

آرگومان های این تابع اعداد یا نام ها یا آدرس سلول حاوی عدد یا آرایه های عددی هستند که میخواهیم عدد وسط آنها را بدست بیاوریم، همچنین متون قابل جایگزین شدن با عدد و عبارت منطقی هم اگر به عنوان آرگومان وارد تابع شوند در بدست آوردن عدد وسط مورد بررسی قرار میگیرند. تعداد آنها میتواند تا ۲۵۵ باشد. اگر تعداد اعداد مجموعه زوج باشد، میانگین دو عدد میانی به عنوان خروجی تابع MEDIAN قرار میگیرد.

اگر آرایه یا محدوده ی معرفی شده به عنوان آرگومان این تابع، دارای عضوی که داده ی متنی یا داده ی منطقی دارد باشد و یا خالی باشد، از آن عضو صرفنظر میگردد ولی اعضایی با محتوای صفر مورد بررسی قرار میگیرند.

توابع RANK.AVG و RANK.EQ در اکسل

تابع RANK.AVG برای بدست آوردن رتبه ی بزرگی (Rank) یک عدد در یک مجموعه عدد مورد استفاده قرار میگیرد، اگر عددی بیش از یک Rank را داشته باشند (در صورت تکرار شدن آن عدد در مجموعه)، Rank میانگین اعلام خواهد شد. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

RANK.AVG (number,ref,[order])

آرگومان اول عددی است که میخواهید Rank آن را پیدا کنید و آرگومان دوم مجموعه اعداد مورد نظر است که داده های غیر عددی آن در رتبه بندی لحاظ نمیشوند.

 • آرگومان سوم یک آرگومان اختیاری است که میتواند صفر یا یک مقدار مخالف صفر باشد، مقدار این آرگومان به صورت پیشفرض و در صورت خالی بودن صفر است که در این حالت برای رتبه بندی فرض میشود داده های عددی Sort شده و به ترتیب نزولی (عدد بزرگتر بالاتر و در ابتدای مجموعه و عدد کوچکتر پایین تر و در انتهای مجموعه) مرتب شده اند و در این حالت خروجی تابع نشان میدهد که عدد مورد نظر شما در صورت مرتب شدن نزولی داده های چندمین عدد خواهد بود یا به عبارتی عدد شما چندمین عدد بزرگ مجموعه میباشد.
 • و در حالت دوم که این آرگومان سوم عددی غیر از صفر باشد خروجی تابع برعکس حالت اول است، در این حالت فرض میشود مجموعه اعداد آرگومان دوم به صورت صعودی (عدد کوچکتر ابتدا و عدد بزرگتر انتهای مجموعه) مرتب شده اند و به عبارتی خروجی تابع نشان میدهد که عدد مورد جستجو چندمین عدد کوچک مجموعه است.

توابع آماری در اکسل

تابع RANK.EQ هم دقیقاً مانند تابع RANK.AVG میباشد با این تفاوت که اگر عددی بیش از یک Rank را داشته باشند (در صورت تکرار شدن آن عدد در مجموعه)، بالاترین Rank آن عدد اعلام خواهد شد.

اعداد زیر را در نظر بگیرید: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۵، ۵، ۶، ۷ در صورت مرتب سازی اعداد به ترتیب نزولی، عدد ۷ اول، عدد ۶ دوم، عدد ۵ سوم، عدد ۵ چهارم، عدد ۵ پنجم، عدد ۴ ششم و… با استفاده از تابع RANK.AVG رتبه ی عدد ۵ در این مجموعه ۴ است یعنی میانگین رتبه سه و رتبه چهار (۳+۴+۵=۱۲ و ۱۲ تقسیم بر ۳ برابر ۴) و با استفاده از تابع RANK.EQ رتبه ی این عدد ۳ میباشد.

در نسخه های اکسل ۲۰۰۷ و پایین تر تابع RANK وجود داشت که این تابع با دو تابع ذکر شده در این بخش جایگزین شده است، و بهتر است که کاربران بنا به نیاز خود از یکی از توابع RANK.AVG یا RANK.EQ استفاده کنند. همچنان تابع RANK در اکسل قابل استفاده میباشد ولی استفاده از آن توصیه نمیشود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

۸ نظر

 1. صابری

  سلام میشه یه مثال دقیق ازتوابع RANK.AVG و RANK.EQ بزنید من متوجه نشدم
  ممنون
  اموزشتون عالی میباشد.

  1. حامد قدیمی

   سلام، لطفاً یکبار دیگر مثال ذکر شده را مطالعه کنید، پیشنهاد من این است که در یک فایل اکسل این دو تابع را استفاده نمایید و نتایج را مقایسه کنید. متشکرم، موفق باشید.

 2. خیاطی

  سلام.
  از اکسل در برخی رکوردگیری های مسابقات ورزشی استفاده می کنیم.
  جدولی داریم که درآن امتیاز تعدادی از خانه ها با هم جمع می شوند. اما در نهایت مقدار مشخصی (مثلاً حداکثر ۵۰ امتیاز) مورد قبول می باشد؛ و فردی که امتیاز بیشتر از این مقدار آورده باشد در نهایت همان ۵۰ امتیاز برایش منظور می شود.
  ممنون می شوم برای این مورد راهنمایی بفرمائید که چه فرمولی باید بنویسم که اگر خانه مورد نظر عدد کمتر از ۵۰ داشت، خود عدد را و اگر بیشتر از ۵۰ بود، عدد ۵۰ را نمایش دهد.
  با تشکر.

  1. حامد قدیمی

   سلام، باید از تابع IF استفاده نمایید. لطفاً مقاله مربوط به این تابع را مطالعه کنید. موفق باشید.

 3. علی

  با سلام و تشکر
  اگرref در تابع rank دوتکه باشد چگونه میتوان این را به فرمول داد؟ یعنی refrence از a1 تا a20 و باز از a31 تا a40 است و بین این دو نباید درفرمول محاسبه شود

  1. حامد قدیمی

   سلام، در تابع Rank شما تنها یک آرگومان برای Ref دارید، بنابراین نمیتوانید دو محدوده را اینجا وارد کنید. راه حل این مسئه استفاده از روش نامگذاری محدوده ها میباشد. هر دور محدوده را تحت یک نام تعریف کنید. موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید؟