توابع آماری در اکسل -قسمت اول

بیشتر توابع آماری در اکسل کاربرد تخصصی دارند و برای افراد شاغل در این حوزه مفید هستند، در این مقاله به بررسی توابع آماری عمومی تر پرداخته میشود و سایر توابع آماری در اکسل در آینده و در مقالات تخصصی معرفی خواهند شد. لذا خواندن این مقاله به تمام افرادی که تمایل به یادگیری اکسل دارند توصیه میشود.

توابع آماری در اکسل

دسته بندی توابع آماری در اکسل

به منظور بررسی توابع آماری کاربردی تر و عموی تر در اکسل سه مقاله در پایگاه دانش قرار میگیرد، مقاله ی پیش رو اولین مقاله میباشد. در این مقاله به بررسی توابع آماری مربوط به میانگین گیری از داده های عددی پرداخته میشود، در مقاله ی دوم توابع شمارش داده ها معرفی میگردد و در مقاله ی سوم توابع مربوط به محاسبه ماکزیمم و مینیمم و توابعی از این دست مورد بررسی قرار میگیرند. شکل زیر تمام توابع آماری در اکسل را نمایش میدهد، در این شکل نشان داده شده است که کدام توابع در کدام مقاله بررسی میشود:

فهرست توابع آماری در اکسل

توابع محاسبه میانگین در اکسل

در این بخش به معرفی توابع محاسبه میانگین در اکسل میپردازیم، این دسته از توابع جزء توابع آماری در اکسل محسوب میشوند که از آنها برای گرفتن میانگین اعداد استفاده میگردد.

تابع AVERAGE در اکسل

همانطور که از نام این تابع پیداست، تابع AVERAGE برای بدست آوردن مقدار میانگین چند عدد مورد استفاده قرار میگیرد. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

AVERAGE (number1, [number2] …)

آرگومان های این تابع میتوانند آدرس سلول ها و یا فرمول باشند که در نهایت حتماً باید عدد باشند، آرگومان ها میتوانند حتی مقادیر منطقی هم باشند. تابع میانگین حداقل باید شامل یک عدد باشد و حداکثر تعداد اعداد (یا حداکثر تعداد آرگومان ها) میتواند ۲۵۵ باشد.

 • اگر آرگومانی از این تابع آدرس سلولی حاوی داده ی متنی، مقدار منطقی (Logical Value) و یا سلول خالی باشد، از آن آرگومان صرفنظر میشود و آن سلول شمارش نمیشود ولی سلول های دارای مقدار صفر در محاسبات گنجانده میشود، لذا به تفاوت بین سلول های خالی و سلول های حاوی صفر دقت کنید.

در پنجره Excel Option و در تب Advanced به بخش Display Option for This Worksheet مراجعه کنید و مطمئن شوید که در صورت صفر بودن محتوای سلول عدد صفر نمایش داده خواهد شد.

 • آرگومانی که مقدار آن خطا باشد و یا داده ی متنی باشد که نتوان آن را برابر عددی قرار داد منجر به بروز خطا در خروجی این تابع میگردد.

تابع AVERAGEA در اکسل

این تابع کارکردی مشابه تابع AVERAGE دارد، سینتکس تابع AVERAGEA به صورت زیر است:

AVERAGEA (value1, [value2] …)

تعداد آرگومان ها میتواند تا ۲۵۵ باشد، آرگومان ها میتوانند اعداد، نام ها، آرایه ها و یا آدرس سلول های حاوی متن های قابل جایگزینی با اعداد و یا مقادیر منطقی (Logical Value) باشند. سلول های حاوی مقادیر منطقی در تابع AVERAGE در محاسبات منظور نمیشدند.

سلول ها و یا آرایه های حاوی داده های متنی برابر با صفر قرار داده میشوند و همینطور داده های متنی خالی “” نیز به عنوان صفر در نظر گرفته میشوند، در صورتی که در تابع AVERAGE این سلول ها از محاسبات خارج میشدند. در کل تفاوت دو تابع AVERAGE و AVERAGEA تنها در همین موضوع است.

توابع آماری در اکسل

تابع AVERAGEIF در اکسل

این تابع برای گرفتن میانگین یک سری از داده ها که دارای شرط خاص میباشند مناسب است، فرض کنید یک سری عدد دارید و میخواهید میانگین اعداد بزرگتر از ده را بدست بیاورید و یا میخواهید میانگین اعداد زوج یک محدوده را محاسبه نمایید. ساختار تابع AVERAGEIF به صورت زیر است:

AVERAGEIF (range, criteria, [average_range])

 

آرگومان اول محدوده ای است که میخواهیم میانگین اعداد را در آن بدست آوریم و آرگومان دوم شرط مورد نظر برای حضور در میانگین گیری میباشد، مشخص است که حاصل آرگومان دوم برای هر المان از محدوده باید True یا False باشد. در صورت True بودن شرط، آن سلول در محاسبه میانگین گنجانده میشود.

آرگومان سوم اختیاری است، در صورتی که این آرگومان وجود داشته باشد برای گرفتن میانگین مورد استفاده قرار میگیرد و در صورت خالی بودن این آرگومان، آرگومان اول برای میانگین گیری استفاده میشود.

 • سلول های حاوی True و False از محاسبات کنار گذاشته میشوند.
 • اگر در آرگومان Average_Range (آرگومان سوم) سلولی خالی باشد، سلول معادل آن در آرگومان Range (آرگومان اول) از محاسبات خارج میشود.
 • اگر در آرگومان اول یا سوم سلولی خالی باشد یا داده متنی داشته باشد، آن سلول برابر با صفر در نظر گرفته میشود.
 • اگر تمام سلول های Range خالی یا داده متنی باشد، خروجی تابع خطای !۰/Div # خواهد بود.
 • اگر هیچ یک از سلول های Range دارای شرط Criteria نباشد، خروجی تابع خطای !۰/Div # خواهد بود.
 • در آرگومان دوم از کاراکتر های ؟ (Question Mark) به عنوان یک کاراکتر و از * (Asterisk) به عنوان چند کاراکتر بهم پیوسته میتوان استفاده کرد. (در آینده با کاربرد ؟ و * بیشتر آشنا خواهیم شد).
 • لزومی ندارد که Average_Range دقیقاً هم اندازه ی Range تعریف شود، در واقع بدون توجه به تعریف کاربر از Average_Range محدوده ای شامل اولین سلول محدوده ی Average_Range انتخاب شده توسط کاربر و به اندازه Range به عنوان Average_Range توسط اکسل در نظر گرفته میشود.

تابع AVERAGEIFS در اکسل

تابع AVERAGEIFS کاربردی مشابه AVERAGEIF دارد با این تفاوت که در این تابع به کاربر این امکان داده میشود که چند شرط را در انتخاب داده ها به منظور میانگین گیری اعمال کند، فرض کنید شما میخواهید در میان اعداد موجود، میانگین اعداد بزرگتر از ده و کوچکتر از بیست را بدست بیاورید، برای انجام اینکار بهترین انتخاب استفاده از تابع AVERAGEIFS میباشد. سینتکس این تابع به صورت زیر است:

AVERAGEIFS (average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

در ساختار بالا، آرگومان اول محدوده ای است که میخواهیم میانگین اعداد آن را بدست آوریم، آرگومان دوم محدوده ای است که شرط اول بر روی آن اعمال میگردد و آرگومان سوم، شرط اول میباشد. آرگومان چهارم به بعد به ترتیب محدوده های شرط و شرط های مورد نظر میباشند. ساختار این تابع همانند تابع SUMIFS در توابع ریاضی میباشد که قبلاً با آن آشنا شده ایم.

 • تعداد Criteria_Range ها (شرط ها) میتواند تا ۱۲۷ عدد باشد.
 • اگر آرگومان اول خالی باشد و یا داده ی متنی باشد خروجی تابع خطای  خواهد بود.
 • اگر یک سلول در Criteria_Range خالی باشد، با آن مانند صفر رفتار خواهد شد.
 • یک سلول در صورتی در محاسبه ی میانگین در نظر گرفته میشود که تمام شرط ها برای آن True باشد.
 • تمام محدوده های شرط (Criteria_Range) باید هم اندازه و هم سایز محدوده ی Range باشد.
 • اگر هیچ یک از سلول ها دارای شرط Criteria نباشد، خروجی تابع خطای !۰/Div # خواهد بود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید؟