روش های Data Exploring در Pivot Table

در مقالات قبلی با تولید داده های مناسب جهت ایجاد Pivot Table ها آشنا شدیم. از طرفی یادگرفتیم که با داشتن داده هپچگونه میتوان Pivot Table یا جدول محوری دلخواه را ایجا نمود. در این مقاله کمی فراتر میرویم و میخواهیم در مورد مفاهیم و اصول Data Exploring یا تحلیل داده هاب در Pivot Table ها در اکسل یاد بگیریم. در این مقاله ابزارهایی در Pivot Table ها که به کمک آنها میتوان داده ها را واکاوی یا Explore و یا به نوعی تحلیل نمود معرفی میشوند. این ابزار ها در مقالات قبلی به تفصیل معرفی میشوند.

Data Exploring در Pivot Table

مفهوم Data Exploring در Pivot Table

همانطور که میدانید داده ها به خودی خود کاربرد چندانی ندارند. تصور کنید فهرست کالاهای خریداری شده از یک فروشگاه محلی در یک سال مشخص را به شما داده اند. این فهرست میتواند چندین هزار داده با جزییات فراوان را در بر بگیرد، اما این داده های خام نمیتوانند در تصمیم گیری های سال اتی کاربردی باشند این داده ها نیاز به تحلیل و دسته بندی دارند، یکی از ابزارهای تحلیل این نوع داده ها جدول محوری در اکسل است و در این راستا Data Exploring در Pivot Table ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

در Pivot Table ها جهت Explore کردن داده ها ابزارهایی وجود دارد که در این مقاله و مقالات بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند، شکل زیر خلاصه ای از این مبحث را نشان میده:

روش های Data Exploring در Pivot Table

Sort کردن داده ها در Pivot Table

در جداول Pivot  تهیه شده، کلیه داده های عددی، شامل داده های جداول (در راستای افقی یا عمودی) ، Subtotal ها، Grand Total ها قابل Sort شدن یا مرتب سازی به ترتیب صعودی یا نزولی هستند، همچنین کلیه عناوین سطر ها و ستون ها و سایر لیست ها را میتوان به ترتیب حروف الفبا مرتب نمود. انواع روش های Sort کردن و تکنیک های مرتب سازی داده ها در جداول محوری به تفصیل در مقاله ای جداگانه مورد برری قرار میگیرد.

Filter کردن داده ها در جداول محوری

کاربران برای بدست آوردن گزارشات دقیق تر نیاز به فیلتر کردن داده های خود دارند، عملیات فیلتر کردن همانطور که بر روی داده های جدول قابل اعمال است بر روی عناوین ستون ها و سطر ها و تمامی فهرست ها قابل اعمال میباشد. همچنین ابزارهایی حرفه ای مانند Slicer و Timelineجهت فیلتر کردن داده های به روشی User-Friendly قابل استفاده میباشد که در مقالات بعدی با آنها آشنا میشویم. انواع روش های Filter کردن و تکنیک های فیلتر کردن داده ها در جداول محوری به تفصیل در مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

Nesting، Expanding & Collapsing داده ها در Pivot Table

برای نشان دادن Hierarchy داده ها و لیست ها در اکسل میتوان از Nesting استفاده کرد. به این ترتیب که لیست ها را زیر مجموعه یکدیگر تعریف میکنیم. پس از تعریف جداول به این صورت با استفاده از Expanding یا Collapsing داده های Nest شده میتوانیم روش نمایش دلخواه را انتخاب نماییم. با روش Nesting و تکنیک های مربوطه به تفصیل در مقاله ای جداگانه آشنا میشویم.

Grouping و Ungrouping داده ها در جداول محوری

در آخرین بخش از Data Exploring در جداول محوری با روش Group کردن یا Ungroup کردن داده های و لیست ها آشنا میشویم. انجام این کار مشابه Group کردن سطر ها در محیط اکسل میباشد. جزییات بیشتر در این مورد در مقاله ای جاگانه به تفسیر مورد بررسی قرار داده میشود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید؟