عنوان دوره آموزش تصویری: صفحه بندی و پرینت در اکسل

مدرس دوره: حامد قدیمی

بسیاری از کاربران اکسل همواره در پرینت گرفتن جداول، نمودارها و قسمت های مختلف اکسل دارای مشکل میباشند، دوره آموزش کامل صفحه بندی و پرینت در اکسل کلیه اصول و راهنمایی های لازم برای انجام حرفه ای صفحه بندی شیت های اکسل و همچنین پرینت گرفتن موارد مورد نیاز را شامل میشود، در ادامه با محتوای دوره بیشتر آشنا میشویم.

برای خرید دوره تصویری آموزش کامل صفحه بندی و پرینت در اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

حاصل دوره:

آشنایی کامل با فرایند صفحه بندی و روش پرینت گرفتن اکسل های صفحه بندی شده، پرینت گرفتن نمودارها، جداول و محدوده ها

سرفصل های دوره:

 • انواع روش نمایش صفحه Workbook Views و صفحه بندی در اکسل
 • محدودیت های صفحه بندی در اکسل
 • دلایل انجام صفحه بندی در اکسل
 • استفاده از Page Layout، Margins، Background، Page Breaks، Ruler، Orientation و Size صفحات
 • تعیین واحد اندازه گیری در Excel Option
 • پرینت گرفتن Heading ها، خطاها و کامنت ها و Grid-line
 • تنظیمات و المان های Header و Footer برای صفحات اکسل
 • پرینت فایل های اکسل صفحه بندی شده
 • پرینت Collated – Un-Collated
 • تنظیمات پرینت، پرینت گرفتن یک محدوده یا یک جدول Print Selection به صورت Fit to و Adjust
 • پرینت گرفتن نمودارها Print Selected Chart
 • تعیین Header و Footer، تعیین Margin، Page Size، Collated، Orientation
 • تعیین یک یا چند سطر یا ستون برای پرینت در تمام صفحات
 • پرینت گرفتن Heading ها، خطاها و کامنت ها،Grid-line و Print Selected Chart, Print Selected Table, Print Selection

برای خرید دوره تصویری آموزش کامل صفحه بندی و پرینت در اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید؟