عنوان دوره: رسم نمودارهای آماری در اکسل

مدرس دوره: حامد قدیمی

در این دوره آموزشی رسم نمودارهای آماری در اکسل (یا Statistical Charts) را فرا میگیریم، نمودارهای Statistical در اکسل شامل نمودارهای هیستوگرام یا Histogram، نمودار پارتو یا Pareto و نمودار Box & Whisker میباشد. در پایان این دوره آموزشی با نمودارهای Histogram، Pareto و نمودار Box & Whisker در اکسل آشنا میشویم و روش ترسیم و ویرایش این نمودارها را فرامیگیریم. علاوه بر این، در آموزش نمودار Box & Whisker با برخی مفاهیم و توابع آماری مربوط به مطالعه توزیع داده ها نیز آشنا میشویم و از آنها برای درک کاربرد نمودار Box & Whisker استفاده میکنیم.

برای خرید دوره آموزشی رسم نمودارهای آماری در اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

فیلم زیر دوره آموزشی رسم نمودارهای آماری در اکسل را معرفی مینماید:

حاصل دوره:

آشنایی کامل با نمودارهای آماری یا Statistical Charts در اکسل و روش رسم و ویرایش نمودارهای Histogram، Pareto و Box & Whisker

سرفصل های دوره:

  • معرفی محتوای دوره و نمودارهای Histogram، Pareto و Box & Whisker
  • آشنایی با کاربرد نمودار Histogram
  • روش رسم و ویرایش نمودار Histogram در اکسل
  • دسته بندی داده ها در Category های مختلف، Bin ها، تعیین Bin Width و غیره
  • آشنایی با نمودار Pareto و روش رسم و ویرایش آن در اکسل
  • آشنایی با مفهوم توزیع داده ها و مفاهیم Max، Min، Mean or Average، Median، Range، Q1، Q2، Q3، IQR و اصول نمودار Box & Whisker
  • اجزای نمودار Box & Whisker
  • روش رسم و ویرایش نمودار Box & Whisker در اکسل

برای خرید دوره های  آموزشی تصویری اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید؟