دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۳ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۳ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی سومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل پنجم و ششم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل پنجم کتاب شروع ماکرو […]

ادامه مطلب