عنوان دوره آموزشی تصویری: رسم نمودارهای Trend در اکسل

مدرس دوره: حامد قدیمی

رسم نمودار در اکسل یکی از پر استفاده ترین قابلیت های اکسل میباشد که تمام اشخصاص با همه تخصص ها برای تهیه داشبورد ها، گزارشات و آنالیز داده های خود نیازمند استفاده از آنها هستند. در میان نمودارهای اکسل، نمودارهای Trend شامل نمودار ستونی یا Column، نمودار خطی یا Line، نمودار سطح یا Area، نمودار میله ای یا Bar، نمودار رادار یا Radar، نمودار ترکیبی یا Combo و نمودار پوسته یا Surface بیشترین استفاده را دارند و از آنجایی که این نمودارها برای نمایش Trend (روند تغییرات) داده ها به کار میروند به آنها نمودارهای Trend میگویند. در این دوره آموزشی ضمن آشنایی کامل با تمام این نمودارها اصول و روش رسم و همچنین اصول ویرایش این نمودارها را فرا میگیریم.

فایل اکسل تمرین مباحث آموزش داده شده به همراه سایر فایل ها در دسترس میباشد.

برای خرید دوره آموزشی رسم نمودارهای Trend در اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

حاصل دوره:

آشنایی با نمودارهای Trend (نمودار ستونی یا Column، نمودار خطی یا Line، نمودار سطح یا Area، نمودار میله ای یا Bar، نمودار رادار یا Radar، نمودار ترکیبی یا Combo و نمودار پوسته یا Surface) و کاربرد آنها و یادگیری کامل روش رسم و ویرایش این نمودارها در اکسل

سرفصل های دوره:

 •  معرفی دوره رسم نمودار در اکسل (آموزش کامل رسم نمودارهای Trend در اکسل)
 • معرفی دوره، معرفی نمودارهای نوع Trend و معرفی نمودارهای Column، Line، Area، Bar، Radar، Combo، Surface
 • معرفی نمودارهای ستونی، خطی، سطح، میله ای، رادار و نمودار ترکیبی در اکسل
 • معرفی نمودار Column و Line و Area و Bar و Radar و Combo
 • معرفی نحوه نمایش داده ها در نمودار Column
 • تفاوت داده های نوع پیوسته و گسسته،
 • تبدیل نمودارهای Column و Line و Area و Radar و Bar به یکدیگر
 • اصول و روش رسم نمودارهای ستونی، خطی، سطح، میله ای، رادار و پوسته در اکسل
 • اصول روش رسم نمودار Column (ستونی) – رسم نمودار، ویرایش سریع ظاهر نمودار، رسم چند سری داده بر روی نمودار، استفاده از Quick Layout و Chart Style برای ویرایش سریع نمودار ترسیم شده
 • تبدیل نمودار Column ترسیم شده به نمودارهای Line، Area، نمودار Bar و نمودار Radar،
 • معرفی و رش رسم نمودارهای Column مختلف شامل Clustered Column، Stacked Column و ۱۰۰% Stacked Column و نمودارهای سه بعدی Column
 • تفاوت کاربرد نمودارهای Bar و Column
 • معرفی و روش رسم نمودارهای Area، Stacked Area، ۱۰۰% Stacked Area و نمودارهای سه بعدی Area
 • معرفی و روش رسم نمودارهای line، Stacked Line، ۱۰۰% Stacked Line و نمودارهای سه بعدی Line
 • معرفی و رسم نمودار Surface و Contour – روش تبدیل نمودار ستونی ترسیم شده به نمودار ۳D و ترسیم نمودار Surface، کاربرد و روش رسم نمودار Surface
 • رسم نمودار ترکیبی در اکسل و انتقال نمودارها در اکسل
 • مفهوم و روش رسم نمودار Combo در اکسل،
 • کاربرد نمودار Combo و اضافه کردن Secondary Axis،
 • استفاده از Move Chart و انتقال نمودارهای رسم شده به Chart Sheet جدید.
 • تنظیمات نمایش سطرهای مخفی و سلول های خالی در نمودارها در اکسل
 • تنظیمات نمایش دادن Hidden Rows و Hidden Column و همچنین سطرهای فیلتر شده در نمودارها
 • نظیمات مربوط به نمایش داده های پاک شده بر روی نمودارها و نمایش به عنوان Gap، یا Zero و یا اتصال نقاط قبل و بعد با یک خط صاف
 • اصول ویرایش نمودارها در اکسل
 • ویرایش نمودارها، آشنایی با اجزای نمودار و روش ویرایش آنها
 • آشنایی با روش تغییر ضخامت ستون ها و فاصله ستون ها و تغییر رنگ ستون های قرار گرفته در قسمت منفی (Negative)،
 • روش ویرایش محورها در نمودارها، تغییر فرمت عدد، اضافه کردن Arrow به Axis ها و تعیین محل تقاطع محور عمودی و افقی و تغییر واحد های Major و Minor، تغیین ابتدا وانتهای محورهای مختصات
 • معرفی و ویرایش قسمت های مختلف نمودار شامل Gridline ها، Plot Area، Chart Area، Axis Title، Data Table، Data Label و Legend
 • روش فیلتر کردن داده های نمودار ترسیم شده
 • اصول و روش استفاده از Trend line
 • استفاده و ویرایش Trend line، تغییر نوع Trend line ها و اضافه کردن فرمول آنها و تغییر Properties و فرمت Trend line های ترسیم شده
 • اصول و روش استفاده از Error Bars
 • استفاده و ویرایش Error Bars، اضافه کردن Error Bar ها و تغییر مقدار و Properties آنها
 • آشنایی با المان ها و ویرایش نمودار خطی (Line) و سطح (Area)
 • ویرایش نمودارهای Line و Area و Combo، آشنایی با Drop Line و اضافه کردن Drop Line به نمودارهای Line و Area و ویرایش آن، آشنایی با Hi/Low Line و Up / Down Bars در نمودار خطی و کاربرد آنها و روش رسم و ویرایش آنها.

برای خرید دوره آموزشی رسم نمودارهای Trend در اکسل بر روی این خط کلیک نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید؟