عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۵ از ۵

مدرس دوره: حامد قدیمی

این دوره آموزشی پنجمین و آخرین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل نهم، دهم و یازدهم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد.

عنوان فصل نهم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “ساختار حلقه ها” است و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با حلقه های Do و For میباشد. اهمیت استفاده از ساختار حلقه ها در ماکرو نویسی در اکسل بر کسی پوشیده نیست و این فصل بسیار مهم میباشد. ساختارهای مختلف و روش کد نویسی با حلقه های Do و For به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

عنوان فصل دهم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “معرفی عملگرها” بوده و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با انواع عملگراها در ماکرو نویسی است، در این فصل با عملگرهای عملیاتی، منطقی و مقایسه ای آشنا میشویم و روش استفاده از آنها را فرا میگیریم.

و در پایان، عنوان فصل یازدهم کتاب “کد های تمرینی و نمونه” است. این فصل در بر دارنده تعدای Sub میباشد که به عنوان نمونه برای تمرین آموزش های فصل های قبلی در کتاب قرار داده شده است. این کدها از سایت Excelpro.ir قابل دانلود میباشد و پس از دانلود میتوان برای تمرین از آنها استفاده نمود. راهنمای دانلود فایل حاوی کدها در ویدئوی مربوطه توضیح داده شده است و کدهای نوشته شده در این فصل به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای خرید دوره آموزشی ماکرو نویسی دراکسل با کلیک بر روی این خط وارد صفحه اختصاصی Excelpro در سایت فرانش شوید و دوره را خریداری کنید.

در فایل تصویری زیر محتوای دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل توضیح داده میشود.

در فایل تصویری زیر مطالب آموزشی دوره شماره ۵ از ۵ توضیح داده میشود.

حاصل دوره شماره ۵:

آشنایی کامل با حلقه های Do و For، سینتکس های مختلف این حلقه ها، کاربردها، تفاوت ها و شباهت های آنها به همراه مثال های کاربردی و همچنین آشنایی با عملگرهای مختلف در ماکرو نویسی در اکسل به همراه مرور کدهای تمرینی و نمونه.

سرفصل های دوره شماره ۵:

 • آشنایی با Syntax های مختلف و کاربرد حلقه Do
 • حلقه های Do…While و Do…Loop و Do…Until
 • کاربرد و روش استفاده از Exit Do
 • آشنایی با Syntax های مختلف و کاربرد حلقه For
 • Counter و Step Size در حلقه For
 • کاربرد و روش استفاده از Exit For
 • حلقه For برای Collection و Group ها
 • آشنایی با انواع و کاربرد عملگرها
 • عملگرهای عملیاتی یا Arithmetic
 • عملگرهای منطقی یا Logical
 • عملگرهای مقایسه ای یا Comparison
 • مرور کدهای تمرینی و نمونه فصل یازدهم
 • روش دانلود کدهای نمونه از سایت Excelpro.ir

دیدگاهتان را بنویسید؟