دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۵ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۵ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی پنجمین و آخرین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل نهم، دهم و یازدهم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل نهم […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۴ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۴ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی چهارمین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل هفتم و هشتم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل هفتم کتاب شروع ماکرو […]

ادامه مطلب